Nieuwe patiënten

De praktijk is direct (zonder verwijzing) of indirect (na verwijzing door de eigen tandarts) open voor al degenen die tandheelkundige behandeling behoeven. Er is geen wachtlijst!

De behandeling van door hun eigen tandarts verwezen patienten beperkt zich tot hetgeen waarvoor zijn worden verwezen. Na afsluiting van deze (deel)behandeling neemt de eigen tandarts de behandeling weer over.