Praktijkfolder

Praktijkfolder Praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie Wageningen


Praktijk voor Tandheelkunde & Implantologie Wageningen

Kemphaanweide 1
6708 BR WAGENINGEN
Telefoon: 0317-418017
Spoed: 0318-611888

kruijt.praktijkinfo.nl

E-mail: tandartskruijt@planet.nl


Welkom

 

KRT-logo

 

Roozeboom ISO logo-1

Van harte welkom op onze site!

Wij hopen dat u langs deze weg op eenvoudige wijze informatie kunt inwinnen over onze praktijk én  over mondzorg en tandheelkunde in zijn algemeenheid.                                                                                                                              

Hiertoe vindt u ondermeer een aantal "Nuttige Links" welke toegang verlenen tot informatie met betrekking tot mondzorg, maar ook links die meer algemene informatie bieden of waarop u voorlichtingmateriaal kunt inzien of bestellen. Van harte aanbevolen!

In onze praktijk zijn alle tandheelkundige behandelingen mogelijk met uitzondering van orthodontie ("beugels").  Wij werken met de modernste technieken en materialen en investeren voortdurend in het "Up to Date" werken.  In onze praktijk is het bijvoorbeeld mogelijk bij de vervaardiging van kronen en bruggen de tanden en kiezen met een speciale mondcamera te scannen, waardoor er meestal geen afdrukken ("happen") meer nodig zijn.                                          

Wij zijn goed bereikbaar en beschikken over acht parkeerplaatsen op eigen terrein.

Onze prakttijk is gecertificeerd volgens ISO 9001 en is daarnaast ingeschreven in het kwaliteitsregister tandheelkunde (KRT).

Wij hechten grote waarde aan een prettige en duurzame relatie met u. Wij kiezen bewust voor een relatief kleine praktijk met een vast team van tandartsen, mondhygienisten en assistentes voor wie de zorg, die bij ú past en die ú wenst, centraal staat.

Wij werken uitsluitend samen met tandtechnische laboratoria waarvan wij zeker weten dat hun werkstukken voldoen aan de te stellen kwaliteitseisen met betrekking tot duurzaamheid en biologische veiligheid. Dit geldt ook als daardoor een tandtechnisch werkstuk iets duurder wordt t.o.v. een bijvoorbeeld in het buitenland vervaardigd werkstuk.

De praktijk (verwijspraktijk) is gespecialiseerd in alle soorten behandelingen met behulp van implantaten. Dit houdt in het aanbrengen van implantaten, het doen van kleine chirurgische correcties van de kaken om deze geschikt te maken voor implantaten (in geval er onvoldoende bot aanwezig is) én het vervaardigen op de implantaten van een prothetische voorziening.  Deze voorziening kan variëren van een eenvoudige klikprothese tot uitgebreide behandelingen met vast kroon & brugwerk. Wij werken uitsluitend met implantaten van de Zwitserse firma Straumann. De duurzaamheid en veiligheid van haar produkten is veelvuldig aangetoond in langjarig wetenschapelijk onderzoek. De firma Straumann geeft een levenslange garantie op breuk van haar produkten.

Tandarts Kruijt is  een erkend "Tandarts-Implantoloog" en als zodanig ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging Voor Orale Implantolgie. Hij werkt sinds 1989 met implantaten en heeft een zeer ruime ervaring met alle mogelijke soorten implantaat-behandelingen.

Tandarts van Eekeren is eveneens een door de NVOI erkend en geregistreerd "Tandarts-Implantoloog". Hij is in 2006 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft van 2011-2014 de postacademische de opleiding "Tandarts Implantoloog"  aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam gevolgd. Juni 2016 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een implantologisch onderwerp. 

Tandarts Toxopeus is in 2013 afgestudeerd aan het ACTA te Amsterdam en legt zich vooral toe op de algemene tandheelkunde voor jong en oud. Zij heeft speciale belangstelling voor de cosmetische tandheelkunde en endodontologie.

Onze mondhygienisten zijn zeer ervaren. Voor zowel preventieve als curatieve parodontale zorg bent u bij hen in uitstekende handen.

Heeft u behoefte aan meer informatie met betrekking tot uw specifieke probleem, aarzel dan niet om een afspraak te maken voor een consult. Wij zijn u graag van dienst !

Heeft u opmerkingen / aanbevelingingen ter verbetering van deze site dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk.

Namens het team,

 

P. van Eekeren

P.G. Kruijt

A. Toxopeus - van Eekeren

Openingstijden

Onze openingstijden zijn:

Maandag t/m vrijdag van 08.10 uur tot 17.00 uur.

 

 

Afspraak maken

Balie

Voor het maken van afspraken kunt u ons van ma t/m vrij op onderstaande tijden bereiken onder nummer 0317-418017 :


's ochtends van 08.10 uur - 12.00 uur

's middags van 13.15 uur - 17.00uur (op de vrijdag tot 12.00 uur)

Tussen 12.00en 13.15 uur zijn wij uitsluitend voor spoedgevallen van ma t/m do bereikbaar onder nummer: 0317-416490.


Voor pijnklachten die u dezelfde dag behandeld wilt hebben, dient u voor 8.30 uur een afspraak te maken.

HET WIJZIGEN OF AFZEGGEN VAN AFSPRAKEN
Uiteraard kan dit, maar denkt u er aan dat als u in onze praktijk een afspraak maakt, wij speciaal voor u die tijd vrijhouden en klaarstaan! Dat betekent dat als u uw afspraak vergeet of te laat afzegt, de kosten van die gereserveerde tijd u (gedeeltelijk) in rekening gebracht kunnen worden.

Afspraken wijzigen kan, maar wel tenminste 24 (werk)uren te voren !

Avond- en weekenddienst

 

Foto bord TAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op officiële feestdagen en in het weekeinde vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur, op door de weekse dagen na 17.00 uur, alsook op dagen dat de praktijk is gesloten (vakantie, cursus), kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de "Tandartsenpost" te Ede en een afdspraak maken voor behandeling.

Met spoedegvallen worden bedoeld: nabloedingen, ongelukken, ernstige ontstekingen met zwelling en koorts alsook ernstige klachten waarvan de behandeling in redelijkheid niet kan wachten totdat wij weer aanwezig zijn.

In het weekend is behandeling in principe alleen mogelijk, na telefonische afspraak, op één van de vijf overdag geplande spreekuren. Indien u dezelfde dag geholpen wilt worden is het tijdig maken van een afspraak (bij voorkeur niet later bellen dan 13.00 uur !) noodzakelijk.

Bij uw bezoek aan de tandartsenpost dient u zich te legitimeren en een zorgpas te overleggen. De tandartsenpost is gevestigd achter ziekenhuis de "Gelderse Vallei" te Ede en is telefonisch bereikbaar onder nummer 0318-611888.

Uitsluitend tijdens de spreekuren in het weekeinde is de dienstdoende tandarts aanwezig op de tandartsenpost. Buiten de spreekuren is hij oproepbaar in zeer spoedeisende situaties.

In het weekeinde en op ma t/m donderdag na 17.00 uur vindt de hulp plaats op de tandartsenpost achter ziekenhuis de "Gelderse Vallei".

Op ma t/m donderdag overdag tot 17.00 uur vindt hulp plaats in de eigen praktijk van de dienstdoende tandarts en dus niet op de tandartsenpost! Als u op ma t/m do tussen 08.00 uur en 17.00 uur nummer 0318-611888 kiest wordt u rechtstreeks doorverbonden met de praktijk van de dienstdoende tandarts en kunt u een afspraak maken en het adres van de praktijk vragen.

 

 

 

Nieuwe patiënten

De praktijk is direct (zonder verwijzing) of indirect (na verwijzing door de eigen tandarts) open voor al degenen die tandheelkundige behandeling behoeven. Er is geen wachtlijst!

De behandeling van door de eigen tandarts verwezen patienten beperkt zich tot hetgeen waarvoor men wordt verwezen. Na afsluiting van deze (deel)behandeling neemt de eigen tandarts de behandeling weer over!


Tarieven en uw mondzorgrekening

 

TARIEVEN 2018 

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld, evenals de omschrijvingen van de verschillende te declareren behandelingen. Op de site " www.allesoverhetgebit.nl "  vindt u o.a veel informatie over de tarieven. Naast het honorarium worden bij bepaalde behandelingen ook techniekkosten in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die een tandtechnisch laboratorium ons in rekening brengt voor haar werkzaamheden en die wij aan u doorberekenen.

Wij werken samen met o.a. "Goedegebuure Tandtechniek". Via de volgende link heeft u inzage in de techniekosten: http://www.goedegebuure.nl/over-goedegebuure/prijzen/ 

Zorgverzekeraars vergoeden uit de basisverzekering grotendeels de "klikprothese op implantaten" (mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en een machtiging is afgegeven), de volledige gebitsprothese, het opvullen (relining) van gebitsprotheses en reparaties van volledige gebitsprotheses. De eigen bijdragen worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. 

Voor de jeugd tot 18 jaar vergoeden zorgverzekeraars een breed pakket tandheelkundige zorg uit de basisverzekering.  Voor precieze informatie dient u uw polis goed na te lezen.

Alle overige behandelingen komen voor eigen rekening, tenzij een aanvullende verzekering voor de tandarts is afgesloten. Deze vergoedt doorgaans een gedeelte van de kosten van de in de polis genoemde behandelingen, of een percentage tot een maximum bedrag/jaar ongeacht het soort behandelig.

 

UW MONDZORGREKENING - SAMENWERKING MET INFOMEDICS                                                                                                                          

In onze praktijk besteden wij bij voorkeur al onze tijd aan aandacht en goede zorg voor u. Daarom hebben wij het het versturen en innen van rekeningen  uitbesteed aan Infomedics.  Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

 

Uw gegevens zijn veilig                                                                                                                                       

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO 27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering  wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy .

 

Uw rekening op papier of online?                                                                                                                                     

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw E-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt  op uw infomedics portaal, vult de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl .

 

Betalingsregeling                                                                                                                                               

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900-4049405 ( 0,35 per gresprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.