Welkom

 

KRT-logo

 

Roozeboom ISO logo-1

Van harte welkom op onze site!

Wij hopen dat u langs deze weg op eenvoudige wijze informatie kunt inwinnen over onze praktijk én  over mondzorg en tandheelkunde in zijn algemeenheid.                                                                                                                              

Hiertoe vindt u ondermeer een aantal "Nuttige Links" welke toegang verlenen tot informatie met betrekking tot mondzorg, maar ook links die meer algemene informatie bieden of waarop u voorlichtingmateriaal kunt inzien of bestellen. Van harte aanbevolen!

In onze praktijk zijn alle tandheelkundige behandelingen mogelijk met uitzondering van orthodontie ("beugels").  Wij werken met de modernste technieken en materialen en investeren voortdurend in het "Up to Date" werken.  In onze praktijk is het bijvoorbeeld mogelijk bij de vervaardiging van kronen en bruggen de tanden en kiezen met een speciale mondcamera te scannen, waardoor er meestal geen afdrukken ("happen") meer nodig zijn.                                          

Wij zijn goed bereikbaar en beschikken over acht parkeerplaatsen op eigen terrein.

Onze prakttijk is gecertificeerd volgens ISO 9001 en is daarnaast ingeschreven in het kwaliteitsregister tandheelkunde (KRT).

Wij hechten grote waarde aan een prettige en duurzame relatie met u. Wij kiezen bewust voor een relatief kleine praktijk met een vast team van tandartsen, mondhygienisten en assistentes voor wie de zorg, die bij ú past en die ú wenst, centraal staat.

Wij werken uitsluitend samen met tandtechnische laboratoria waarvan wij zeker weten dat hun werkstukken voldoen aan de te stellen kwaliteitseisen met betrekking tot duurzaamheid en biologische veiligheid. Dit geldt ook als daardoor een tandtechnisch werkstuk iets duurder wordt t.o.v. een bijvoorbeeld in het buitenland vervaardigd werkstuk.

De praktijk (verwijspraktijk) is gespecialiseerd in alle soorten behandelingen met behulp van implantaten. Dit houdt in het aanbrengen van implantaten, het doen van kleine chirurgische correcties van de kaken om deze geschikt te maken voor implantaten (in geval er onvoldoende bot aanwezig is) én het vervaardigen op de implantaten van een prothetische voorziening.  Deze voorziening kan variëren van een eenvoudige klikprothese tot uitgebreide behandelingen met vast kroon & brugwerk. Wij werken uitsluitend met implantaten van de Zwitserse firma Straumann. De duurzaamheid en veiligheid van haar produkten is veelvuldig aangetoond in langjarig wetenschapelijk onderzoek. De firma Straumann geeft een levenslange garantie op breuk van haar produkten.

Tandarts Kruijt is  een erkend "Tandarts-Implantoloog" en als zodanig ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging Voor Orale Implantolgie. Hij werkt sinds 1989 met implantaten en heeft een zeer ruime ervaring met alle mogelijke soorten implantaat-behandelingen.

Tandarts van Eekeren is eveneens een door de NVOI erkend en geregistreerd "Tandarts-Implantoloog". Hij is in 2006 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft van 2011-2014 de postacademische de opleiding "Tandarts Implantoloog"  aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam gevolgd. Juni 2016 is hij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een implantologisch onderwerp. 

Tandarts Toxopeus is in 2013 afgestudeerd aan het ACTA te Amsterdam en legt zich vooral toe op de algemene tandheelkunde voor jong en oud. Zij heeft speciale belangstelling voor de cosmetische tandheelkunde en endodontologie.

Onze mondhygienisten zijn zeer ervaren. Voor zowel preventieve als curatieve parodontale zorg bent u bij hen in uitstekende handen.

Heeft u behoefte aan meer informatie met betrekking tot uw specifieke probleem, aarzel dan niet om een afspraak te maken voor een consult. Wij zijn u graag van dienst !

Heeft u opmerkingen / aanbevelingingen ter verbetering van deze site dan zijn wij u daarvoor zeer erkentelijk.

Namens het team,

 

P. van Eekeren

P.G. Kruijt

A. Toxopeus - van Eekeren